NIKOLA UBAVIĆ

Dobro došli

Trenutno studiram matematiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ako želite da me kontaktirate, pošaljite mi elektronsku poštu na adresu x@y gde je x = nikola, a y = ubavic.rs.

Spisak mojih radova (tekstovi, softver, projekti...) možete pogledati na stranici Radovi.

Nešto više o meni možete pročitati na stranici O Nikoli.

U petak 5.3.2021. godine s početkom u 12.00 časova održaću predavanje Kratka istorija TeX-a u okviru studentskog seminara na MISANU. Predavanja će moći da se isprate preko sledećeg video linka miteam.mi.sanu.ac.rs.

Kratka istorija TeX-a: TEX je programski jezik kreiran s ciljem da olakša i ulepša prelom naučnih publikacija (posebno matematičkih). Iako je i danas TEX osnova gotovo svih matematičkih publikacija, mnoge pojedinosti ovog jezika nisu poznate čak ni u matematičkim krugovima. Prezenaciju ćemo započeti opisivanjem problema koji su primorali Donalda Knuta da napiše prvu verziju TEX jezika 1978. godine. Zatim ćemo se upoznati s načinom funkcionisanja modernog TEX-a. Objasnićemo šta su to TEX distribucije, šta je CTAN, koje su razlike između TEX-a i LATEX-a itd... Na kraju prezentacije pozabavićemo se ulogom TEX-a u eri Interneta i predstavićemo tehnologije koje bi mogle (barem delimično) zameniti TEX u budućnosti.

U petak 12.3.2021. godine s početkom u 12.00 časova održaću predavanje Kreiranje prezentacija u TEX-u. Predavanja će moći da se isprate preko sledećeg video linka miteam.mi.sanu.ac.rs.

Kreiranje prezentacija u TEX-u: TEX paket Beamer omogućava jednostavno kreiranje prezentacija. U ovoj demonstraciji ćemo kroz jedan praktičan primer pokazati kako funkcioniše paket Beamer. Demonstriraćemo kao se kreiraju ramovi odnosno slajdovi, kako se koriste blokovi, kako se menja tema prezentacije itd... Biće demonstrirani i ostali TEX paketi koji se često koriste (kako u prezentacijama tako i u publikacijama). Primer ćemo detaljno i postupno objasniti tako da ga mogu pratiti i osobe koje nemaju mnogo iskustva sa TEX-om.

Svi zainteresovani su dobrodošli da prisustvuju predavanjima!