NIKOLA UBAVIĆ
\English

Ako želite da me kontaktirate, pošaljite mi elektronsku poštu na adresu x@y gde je x = nikola, a y = ubavic.rs.

Tekstovi

Matematika

Geometrijska interpretacija rešenja polinoma četvrtog stepena
Pogled na Lagranževe rešavače iz ugla algebarske geometrije.
Kompleksna sfera
Jedan način predstavljanja kompleksna sfere.
Matematika Maja
Kratak tekst o matematičkim dostignućima drevnog naroda Maja.
Žulijev i Mandelbrotov skup
Tekst o osnovnim svojstvima Žulijevog i Mandelbrotovog skupa i tehnikama za njihovo crtanje.
Interpolacioni polinomi
Kako raditi sa funkcijama čije su vrednosti poznate samo u konačno mnogo tačaka? Jedan od odgovora leži u polinomima...
Kvadratne forme u teoriji brojeva
Istorijska priča o primeni kvadratnih formi u teoriji brojeva.
Kontraprimeri u diferencijalnom računu
Kontraprimeri koji ukazuju na važnost pojedinih detalja u formulacijama poznatih teorema diferencijalnog računa.
Iskazna logika
Uvod u iskaznu logiku.

Ostalo

Uvod u raytracing
Rejtrejsing algoritam generiše fotorealistične slike objekata u prostoru, zbog čega se koristi u programima za modelovanje i u (novijim) igricama.
LaTex-za 21. vek
Tekst o pisanju i publikovanju matematike u digitalnom dobu.
Linux terminal
Osnove Linuks terminala. Ovaj tekst sadrži sve što je potrebno jednom Linux početniku za snalaženje u terminalu.

Softver

Interaktivna projektivna ravan
Program za crtanje algebarskih varijeta u modelu realne projektivne ravni. Kôd dostupan u Github repozitorijumu.
Zmijica u projektivnoj ravni
Jednostavna igrica smeštena u fundamentalnom poligonu projektivne ravni.
Slučajna šetnja
Simulacija slučajne šetnje čestice u jednoj dimenziji. Kôd dostupan na Github-u.
Julia
Program za cratnje fraktala kompleksne ravni napisan u C jeziku. Kôd dostupan na Github-u.

Projekti

Programiranje u Haskelu
Zbirka lekcija o funkcionalnom programiranju.
MATF Rokovi
Sajt sa rokovima ispita i kolokvijuma održanim na Matematičkom fakultetu u Beogradu.