NIKOLA UBAVIĆ
\English

Dobro došli

Trenutno studiram matematiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ako želite da me kontaktirate, pošaljite mi elektronsku poštu na adresu x@y gde je x = nikola, a y = ubavic.rs.

Nešto više o meni možete pročitati na stranici O Nikoli.

U nastavku su navedeni moji dosadašnji radovi (tekstovi, softver, projekti...):

Tekstovi

Matematika

Kompleksna sfera
Jedan način predstavljanja kompleksna sfere.
Matematika Maja
Kratak tekst o matematičkim dostignućima drevnog naroda Maja.
Žulijev i Mandelbrotov skup
Tekst o osnovnim svojstvima Žulijevog i Mandelbrotovog skupa i tehnikama za njihovo crtanje.
Interpolacioni polinomi
Kako raditi sa funkcijama čije su vrednosti poznate samo u konačno mnogo tačaka? Jedan od odgovora leži u polinomima...
Kvadratne forme u teoriji brojeva
Istorijska priča o primeni kvadratnih formi u teoriji brojeva.
Kontraprimeri u diferencijalnom računu
Kontraprimeri koji ukazuju na važnost pojedinih detalja u formulacijama poznatih teorema diferencijalnog računa.
Iskazna logika
Uvod u iskaznu logiku.

Ostalo

LaTex-za 21. vek
Tekst o pisanju i publikovanju matematike u digitalnom dobu.
Linux terminal
Osnove Linuks terminala. Ovaj tekst sadrži sve što je potrebno jednom Linux početniku za snalaženje u terminalu.

Softver

Interaktivna projektivna ravan
Program za crtanje algebarskih varijeta u modelu realne projektivne ravni. Kôd dostupan u Github repozitorijumu.
Zmijica u projektivnoj ravni
Jednostavna igrica smeštena u fundamentalnom poligonu projektivne ravni.
Slučajna šetnja
Simulacija slučajne šetnje čestice u jednoj dimenziji. Kôd dostupan na Github-u.
Julia
Program za cratnje fraktala kompleksne ravni napisan u C jeziku. Kôd dostupan na Github-u.
projecteuler
Rešenja nekih Project Euler problema napisana u Haskell jeziku. Kôd dostupan na Github-u.
p-adic-diagrams
Mali program za genersianje diagrama p-adičkih celih brojeva. Program može kreirati vektroske (SVG) i rasterske (PNG) crteže. Kôd dostupan na Github-u.

Projekti

MATF Rokovi
Sajt sa rokovima ispita i kolokvijuma održanim na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

Materijali

Kratka istorija TEX-a i Kreiranje prezentacija u TEX-u
Predavanja održana 05. i 12. marta 2021. godine u okviru Studentskog seminara na MISANU. Slajdovi sa prvog predavanja PDF (3.4MB) i kôd sa drugog predavanja ZIP (0.3MB)

Ostalo

LaTeX Consulting
Usluge pripreme dokumenata u LaTeX-u.