NIKOLA UBAVIĆ

Dobro došli

Trenutno studiram matematiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ako želite da me kontaktirate, pošaljite mi elektronsku poštu na adresu x@y gde je x = nikola, a y = ubavic.rs.

Spisak mojih radova (tekstovi, softver, projekti...) možete pogledati na stranici Radovi.

Nešto više o meni možete pročitati na stranici O Nikoli.