NIKOLA UBAVIĆ
\English

Ako želite da me kontaktirate, pošaljite mi elektronsku poštu na adresu x@y gde je x = nikola, a y = ubavic.rs.

Tekstovi

Matematika

Ojlerove smene i konusni preseci
Geometrijski smisao smena koje naizgled nemaju veze sa geometrijom.
Geometrijska interpretacija rešenja polinoma četvrtog stepena
Pogled na Lagranževe rešavače iz ugla algebarske geometrije.
Kompleksna sfera
Jedan način predstavljanja kompleksna sfere.
Matematika Maja
Kratak tekst o matematičkim dostignućima drevnog naroda Maja.
Žulijev i Mandelbrotov skup
Tekst o osnovnim svojstvima Žulijevog i Mandelbrotovog skupa i tehnikama za njihovo crtanje.
Interpolacioni polinomi
Kako raditi sa funkcijama čije su vrednosti poznate samo u konačno mnogo tačaka? Jedan od odgovora leži u polinomima...
Kvadratne forme u teoriji brojeva
Istorijska priča o primeni kvadratnih formi u teoriji brojeva.
Kontraprimeri u diferencijalnom računu
Kontraprimeri koji ukazuju na važnost pojedinih detalja u formulacijama poznatih teorema diferencijalnog računa.
Iskazna logika
Uvod u iskaznu logiku.

Ostalo

Kompajleri i trojanci
Opis jednog od najstarijih računarskih virusa.
Uvod u raytracing
Rejtrejsing algoritam generiše fotorealistične slike objekata u prostoru, zbog čega se koristi u programima za modelovanje i u (novijim) igricama.
LaTex-za 21. vek
Tekst o pisanju i publikovanju matematike u digitalnom dobu.
Linux terminal
Osnove Linuks terminala. Ovaj tekst sadrži sve što je potrebno jednom Linux početniku za snalaženje u terminalu.

Softver

Kalkulator otpornosti
Kalkulator otpornosti cilindričnog otpornika na osnovu prstenastih oznaka. Kôd dostupan na Github-u.
Baš Čelik
Program za očitavanje lične karte. Kôd i izvršne verzije dostupne na Github-u.
Igra haosa
Implementacija jednostavnog sistema iterirane funkcije (IFS). Kôd dostupan na Github-u.
Interaktivna projektivna ravan
Program za crtanje algebarskih varijeta u modelu realne projektivne ravni. Kôd dostupan u Github repozitorijumu.
Zmijica u projektivnoj ravni
Jednostavna igrica smeštena u fundamentalnom poligonu projektivne ravni.
Slučajna šetnja
Simulacija slučajne šetnje čestice u jednoj dimenziji. Kôd dostupan na Github-u.
Julia
Program za cratnje fraktala kompleksne ravni napisan u C jeziku. Kôd dostupan na Github-u.

Projekti

Pitagorina teorema
Euklidov dokaz Pitagorine teoreme priređen u interaktivnom formatu.
Programiranje u Haskelu
Zbirka lekcija o funkcionalnom programiranju.
MATF Rokovi
Sajt sa rokovima ispita i kolokvijuma održanim na Matematičkom fakultetu u Beogradu.