NIKOLA UBAVIĆ

Radovi

U nastavku su navedeni moji dosadašnji radovi:

Tekstovi

Matematika

Kompleksna sfera
Jedan način predstavljanja kompleksna sfere.
Matematika Maja
Kratak tekst o matematičkim dostignućima drevnog naroda Maja.
Žulijev i Mandelbrotov skup
Tekst o osnovnim svojstvima Žulijevog i Mandelbrotovog skupa i tehnikama za njihovo crtanje.
Interpolacioni polinomi
Kako raditi sa funkcijama čije su vrednosti poznate samo u konačno mnogo tačaka? Jedan od odgovora leži u polinomima...
Kvadratne forme u teoriji brojeva
Istorijska priča o primeni kvadratnih formi u teoriji brojeva.
Kontraprimeri u diferencijalnom računu
Kontraprimeri koji ukazuju na važnost pojedinih detalja u formulacijama poznatih teorema diferencijalnog računa.
Iskazna logika
Uvod u iskaznu logiku.

Ostalo

LaTex-za 21. vek
Tekst o pisanju i publikovanju matematike u digitalnom dobu.
Linux terminal
Osnove Linuks terminala. Ovaj tekst sadrži sve što je potrebno jednom Linux početniku za snalaženje u terminalu.

Softver

Interaktivna projektivna ravan
Program za crtanje algebarskih varijeta u modelu realne projektivne ravni. Kôd dostupan u Github repozitorijumu.
projecteuler
Rešenja nekih Project Euler problema napisana u Haskell jeziku. Dostupno na Github-u.
Julia
Program za cratnje fraktala kompleksne ravni napisan u C jeziku. Kôd dostupan na Github-u.
Zmijica u projektivnoj ravni
Jednostavna igrica smeštena u fundamentalnom poligonu projektivne ravni.

Projekti

MATF Rokovi
Sajt sa rokovima ispita i kolokvijuma održanim na Matematičkom fakultetu u Beogradu.